کبوتر دریایی دم باریک

نام علمی : Paffinus Pacificus

نام انگلیسی:  Wedge tailed Shearwater    

نام فارسی: کبوتر دریایی دم باریک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن این پرنده، 43 سانتی متر طول دارد. رنگ قهوه ای شبیه کبوتر دریایی پشت تیره ولی اندکی کوچک تر با دم باریک تر است. بر روی شاهپر ها رگه های کمرنگ تری دیده می شود. منقار خاکستری با نوک تیره است. پرواز به صورتی نامنظم و در نزدیک سطح دریاست. در باد شدید، پرواز مستقیم است و غالبل تغییر جهت داده و در حالت کمان مانندی بر روی هوا سر می خورد. شکل کمرنگ آن دارای رنگ زیر تنه و زیر بال های سفید است. اگرچه این شکل د رخاورمیانه دیده نشده است.

زیستگاه: از پرندگان دریایی است و به صورت غیر معمول در دریای عمان و خلیج فارس به صورت سرگردان دیده می شود.

حفاظت: در حال حاضر؛ اطلاعات در مورد این پرنده بسیار کم است و نیاز به تحقیق بیشتر در زمینه ی پراکندگی و حضور این پرنده در ایران وجود دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.