کبوتر دریایی مدیترانه

نام علمی : Puffins Diomedea

نام انگلیسی:  Corys Shearwater    

نام فارسی: کبوتر دریایی مدیترانه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری : طول بدن 46 سانتی متر ، کبوتر دریایی بزرگ با روتنه ی خاکستری قهوه ای و زیر تنه سفید بدون لکه است. پرنده ای دریازی است. لبه ی زیرین بال ها به رنگ قهوه ای تیره است. زیر بال ها با حاشیه ی قهوه ای و بالای دم لکه ی سفید ی در نزدیکی انتها دارد. از نزدیک رنگ منقار زرد دیده می شود. بال زدن همراه با سرخوردن های زیاد در هوا و غالبا به صورت نیم دایره هایی بر بالای امواج دریا دیده می شود. از فاصله ی دور با کبوتر دریایی بزرگ اشتباه می شود.

صدا : نامشخص است.

زیستگاه: دریایی است و در ایران از سواحل خلیج فارس گزارش شده است.

حفاظت: در درجه ی اول شناخت وضیعت و پراکندگی این پرنده اهمیت دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.