کبوتر چاهی

نام علمی : Columba Livia

نام انگلیسی:  Rock Dove    

نام فارسی: کبوتر چاهی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 33 سانتیمتر طول دارد و جثه اش متوسط، به رنگ آبی مایل به خاکستری و سبز شبیه کبوتر کوهپایه است، با این تفاوت که دو نوار پهن روی پرهای ثانویه ی بال دارد. و دمگاهش نیز سفید است. (در گونه ای که در شرق ایران یا مناطق عربی یافت  می شود دمگاه خاکستری است). اجداد کبوتر خانگی (فرال) از برخی جهات شبیه کبوتر چاهی بوده اند و رنگ های تیره، سفید و قرمز نخودی با رنگ های سیاه روی بال داشته و زیر بال ها و دمشان سفید بوده است. سرخاکستری و گردن و سینه بنفش صورتی با جلای سبز است. پروازی سریع دارد. و گاهی با پیچ و تاب  و درحالی که بال ها را بالا نگه داشته است. در هوا سر می خورد. پرنده ای بسیار اجتماعی است.

صدا: صدای این پرنده شبیه «کرو- وو-و » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق صخره ای ، بیابان ها، شکاف کوه ها و قنات ها به سربرده و همانجا آشیانه می سازد. در ایران، بومی است و به وفور در همه جا دیده می شود.

حفاظت: به سبب فراوانی این پرنده، در حال حاضر، خطری آن را تهدید نمی کند.

نظرات بسته شده است.