کرماکوه ۴۰۰۰ متر

   

نام فارسی :  کرماکوه 

 

 

موقعیت جغرافیایی

این قله بسیار زیبا یکی از قللی است که از آن می توان تخت سلیمان، علم کوه، سیاه کمان پسنده کوه، سیاه کوک … را دید. از رود بارک به سمت ونداوربن حرکت می کنیم تاجای که ماشین می رود پیش می رویم و سپس از یال رو به رو گوسفند سرای بریر شروع به حرکت می کنیم. بعداز مدتی به یال اصلی که به کرما منتهی می شود، می رسیم. از آنجا به سمت قله مسیر خود را ادامه می دهیم. در پشت ما پسنده کوه، سیاه کمان … قرار دارند.

پس از ساعتی به یک قوزه می رسیم که درآنجا آثارگوسفند سرایی پیداست زیراسنگ چین شده است. مسیر با شیب تند ادامه پیدا می کند. در ادامه راه با کمی سنگ رو به رو می شویم که آنها را نیز به سادگی پشت سر می گذاریم. سپس به شیب تندی که قله سایدیم می رسد بر میخوریم. وضعیت قله به شکلی است که یک نوار سنگی (قبل از قله) آن رادربرگرفته است. در بعضی جاها این نوار سنگی طولانی و درگیری با آن مشکل است. اما در برخی از نقاط (مثل مسیرما) می توان از بین سنگ ها راه را پیدا کرد و بدون درگیر شدن با سنگ مسیر قله را یافت. بعد از سایدیم با شیب نسبتاً تند راه به قله منتهی می شود. این قله در واقع یکی ازقلل خط الرأس است که به تخت سلیمان متصل می شود. روی قله ایستاده ایم می توان کاملاً علم کوه،شاخک،سیاه سنگ، سیاه کمان،پسنده کوه و در سمت غرب کالاهو و کلجاران و سمت شرق منطقه مازی چال، قله آ لانه سر وجمرود را دید.

برای صعود به قله کرما می توان از مسیرهای دیگر نظیر دره پشت فدراسیون که به یال جمرد می رسد نیز استفاده کرد. اما این مسیر کمی طولانی تر ازمسیر یال بریر است.

نظرات بسته شده است.