کرکس کوچک

نام علمی : Neophron Percnopterus

نام انگلیسی:  Egyptian Vulture    

نام فارسی: کرکس کوچک 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 58 تا 66 سانتیمتر طول دارد و کرکسی سیاه و سفید است. شکل ظاهریش، با بال های سیاه و سفید، بدن سفید و دم سه گوش، آن را از سایر کرکس ها متمایز می کند. زیر تنه و پرهای پوششی پیش بال ها سفید و شاهپرهای اولیه و ثانویه سیاه رنگ است. در پرنده ی بالغ، سر، بدون پر و پوست آن زرد رنگ است. و پس سر و گردنش را انبوهی از پرهای کوتاه و سیخ شده ی زرد رنگ پوشانده است. منقارش از سایر کرکس ها کوچکتر بوده و ب رنگ زرد، که نوک آن سیاه است، دیده می شود. رنگ پر و بال پرنده ی نابالغ قهوه ای پررنگ است، که با گذشت زمان، سفید چرکی می شود. در پرواز، در حالتی که بال ها اندکی قوس دارد، بالبازروی کرده و اوج می گیرد. از لاشه و آشغال تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده اتفاقی و شبیه غرغر سوت مانند شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در اغلب مناطق دشتی – استپ، کوهستان و کناره های جنگل به سر برده و درصخره های مرتفع آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها، نسبتا فراوان و در زمستان ، به تعداد اندک، در جنوب شرقی دیده می شوند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.