کشیم شاخدار (کشیم گوشدار)

نام علمی : Podicops Auritus

نام انگلیسی:  Slavonian Grebe , Horned Grebe     

نام فارسی: کشیم شاخدار (کشیم گوشدار)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 35 سانتیمتر طول دارد . در فصل تولید مثل، سرو رو تنه اش سیه براق است و با دو نوار چشمی پهن و طلایی تاج مانند، که از چشم ها تا پس سر امتداد دارد، مشاهده می شود. گردن و پهلوها به رنگ بلوطی و شکمش به رنگ خاکستری متمایل به سفید است. در زمستان، سر و تارکش به رنگ قهوه ای مایل به خاکستری دیده می شود و دو طرف سر و گردن و نیز قسمت پس سر تا خط چشمانش سفید رنگ است که تا زیر تنه به رنگ سفید چرکی امتداد می یابد. منقارش سیاه رنگ و نوکش زرد کمرنگ و در مقایسه با سایر کشیم ها راست تر و کلفت تر است.

صدا: صدای این پرنده شبیه غلغله و چهچه مانند است.

زیستگاه: این پرنده؛ زمستان ها بیشتر در خلیج های پناه دار، خورها و آب های شیرین به سر می برد. در ایران در سواحل دریای خزر به تعداد نسبتا فراوانی دیده می شود. به صورت مهاجر عبوری در شمال شرقی نیز گزارش شده است.

حفاظت : این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

راسته ی کبوتر دریایی سانان

این راسته، از جمله ی پرندگان آبزی دریایی اند،که کمتر در سواحل دیده می شوند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.