کشیم گردن سرخ


نام علمی : Podiceps Grisegena

نام انگلیسی:  Red necked Grebe    

نام فارسی: کشیم گردن سرخ

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 45 سانتی متر طول دارد. منقارش سیاه با قاعده ی زرد روشن است که زمستانها به رنگ خاکستری روشن دیده می شود و روتنه اش نیز قهوه ای مخلوط با خاکستری است که سفیدی کمتری دارد. تارکش سیاه است و دو پس کاکل کوچک روی آن مشاهده می شود. در فصل تولید مثل به واسطه ی گردن بلوطی و گونه ی خاکستری و نیز لکه سیاه روی سر، که تا چشم ها امتداد دارد، از کشیم بزرگ متمایز می شود. همچنین در پرواز، بال هایش مانند بال های کشیم بزرگ، دو لکه ی پیش بال وسعت کمتری دارد.

صدا: صدای این پرنده، کشیده، و شبیه «کک –کک-» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده، زمستان ها، عمدتا در نزدیکی سواحل به سر برده و در نیزارها و آبگیرهای پر گیاه تولید مثل می کند. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است. اما به تعداد اندک تولید مثل می کند.

حفاظت: در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.