کشیم گردن سیاه

نام علمی : Podiceps Nigricollis

نام انگلیسی:  Black necked Grebe     

نام فارسی: کشیم گردن سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 31 سانتی متر طول دارد و از کشیم گوشدار اندکی کوچکتر است. منقارش به بالاست. در فصل تولید مثل سر، گردن و گوش، به رنگ سیاه است و گوشپرهای طلایی بادبزن مانندی دارد. روتنه سیاه است و حاشیه ی شکم به رنگ بلوطی دیدده می شود. در زمستان، سر، تارک و پشت گردن سیاه رنگ، روتنه قهوه ای مایل ب سیاه و زیر تنه به رنگ سفید دیده می شود. در زیر چشم ها و گلوی این پرنده ، لکه ی مشخص سفیدی مشاهده می شود که تا پشت چشم ها امتداد دارد.

صدا: صدای این پرنده آرام و شبیه «پری- یپ» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده د رتالاب ها، برکه های نسبتا عمیق و نواحی باتلاقی دارای پوشش گیاهی تولید مثل کرده و زمستان ها، در دریاچه ها و آب های ساحلی به سر می برد. در ایران، زمستان ها نسبتا فراوان است و به تعداد نسبتا فراوانی نیز تولید مثل می کند.

حفاظت : این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.