کلاغ ابلق

نام علمی : Corvus Corone

نام انگلیسی: Carrion Crow    

نام فارسی: کلاغ ابلق

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 47 سانتیمتر طول دارد و نژآدی ازکلاغ کاریون است، با این تفاوت ، که بدن خاکستری و سر، سینه، بال ها و  دمش سیاه دیده می شود.این پرنده به رنگ سیاه وسفید چرکی مایل به خاکستری آشنا و فراوان است و نژاد بومی آن د رخوزستان است که قسمت های خاکستری بدنش بسیار کمرنگ بوده به طوری که تقریبا سیاه و سفید به نظر می آید. نژآد دیگر که زمستان ها در خراسان به تعداد اندک دیده می شود. پرو بال این نژاد کاملا سیاه بوده اما از غراب کوچکتر منقارش باریک تر و دمش گردتر است. پروازش مستقیم و همراه با بال زدن های آهسته ومنظم است معمولا تک زی است و گاهی نیز جفت جفت دیده می شود. در محل هایی که غذا فراوان است به خصوص دراطراف زباله دانی به صورت گله های بزرگ دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده بلند و به صورت «کرارک- کرارک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق شهری و روستایی زمین های زراعتی، مناطق کوهستانی با درخت های پراکنده به سر برده و گاهی نیز در اطراف زباله دانی ها دیده می شود و معمولا روی درخت آشیانه می سازد. و گاهی نیز روی صخره ها تولید مثل می کند در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: با توجه به اینکه جمعیت این پرنده در اغلب شهرهای افزایش یافته است در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.