کلاغ نوک سرخ ( زاغ نوک سرخ، کلاغ کوهی نوک سرخ)

نام علمی : Pyrrhocorax Pyrrhocorax

نام انگلیسی: Chough    

نام فارسی: کلاغ نوک سرخ ( زاغ نوک سرخ، کلاغ کوهی نوک سرخ)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد و شبیه کلاغ نوک زرد، اما اندکی بزرگتر است. منقار و پاها قرمز و منقارش بزرگتر از کلاغ نوک زرد است. پرو بال سیاه مایل به آبی براق است. دم نسبتا کوتاه و انتهایش مربع شکل است که هنگام پرواز اندکی مثلث مانند دیده می شود. شبیه کلاغ گردن بور بوده اما صدایش بلند تر و پر و بالش سیاه است.

صدا: صدای این پرنده مانند کلاغ گردن بور، اما بلندتر است و شبیه «چو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق کوهستانیف صخره ای و صخره های مشرف  به دریا، شکاف سنگ ها ولبه ی پرتگاه ها به سر برده و گاهی نزدیک مناطق مسکونی انسانی دیده میشود. در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: جمعیت این پرنده در سال های اخیر کاهش چشمگیر داشته و به واسطه ی شکار و مصرف گوشتش در معرض تهدید شکارچیان قرار دارد. بنابراین ضمن شناسایی وضعیت جمعیت و پراکندگی آن ضروری است برنامه های حفاظتی ویژه نیز اجرا شود.

نظرات بسته شده است.