کلیسای رفیع، قزوین

كلیسای رفیع در حیاط مدرسه ای به همین نام ، در شهر قزوین قرار دارد . این كلیسا در دوره پهلوی اول ، در این محوطه كه از دیرباز مجموعه آموزشی و عبادتی ارمنیان این شهر بود ، ساخته شد .

كلیسا دارای بنایی آجری با طرحی مبتنی بر محورهای چلیپایی است و فضای اصلی آن به شكل مستطیل و دارای چهار ستون است . محور این فضا ، شرقی – غربی است و در ضلع شرقی آن ، محراب كلیسا قرار دارد كه با چند پله از هال نمازخانه جدا می شود . در دو طرف محراب ، دو اتاق كوچك قرار دارد . در ضلع غربی كلیسا ، دری دیده می شود كه به فضای زیر برج ناقوس راه می یابد . این فضا طرحی هشت گوش دارد . ورودی كلیسا به شكل نیم دایره و در ضلع جنوبی است و به قرینه ، در ضلع شمالی ، فضایی شبیه به آن ساخته اند .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.