کوه اسب گیرون ۳۹۹۲ متر ( قره داغ )

   

نام فارسی :  کوه اسب گیرون 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی: قله بر روی خط الرأس شرقی دوبرار در شمال آبادی دهار و هویر واقع گردیده. این رشته کوه در منطقه کوهستانی فیروزکوه قرار دارد.

بررسی توپوگرافی قله: اسب گیرون از جمله قلل متعدد شرقی خط الرأس دو برار می باشد. این قسمت از کوه های دوبرار بواسطه آن که برنامه شناسایی کاملی بر روی آن انجام نگرفته تقریباً ناشناخته باقی مانده است. برج صخره ای اسب گیرون از سمت غرب توسط گردنه مرتفع و بلندی به قلل قره داغ و از سمت شرق به شاه تپه و قیاق لکه می رسد.

مسیر صعود به قله : یک بار دیگر گام در راه می نهیم تا دیداری مجدد از خط الرأس شرقی دوبرار داشته باشیم. مسیر ما در دلیچای از جاده اصلی فیروزکوه منشعب شده و تا نزدیکی دو دریاچه تار و هویر به پیش می رود. آبادی های دره رودخانه دلیچای نسبتاً بزرگ و در عمق دره جای دارند. همه آبادی ها دارای آب کافی و هوای سردسیر می باشند. آبادی بزرگ دهنار در کنار دره ای قرار گرفته است که به قله اسب گیرون منتهی می شود. در قسمت شمال ما دیواره ستبر دوبرار با رشته سنگ های موازی و کِرِبندهای معروف آن دیده می شود. بهار را کاملاً پشت سرگذارده ایم. شیب تند جنوبی دوبرار امکان باقی ماندن برف های زمستان را نمی دهد. خط الرأس و قله با شکوه اسب گیرون از ده به خوبی پیداست. از رودخانه ده عبور کرده بعد از دور زدن یک تپه کوچک وارد دره فرعی پشت آن می شویم (1) شیب گردنه مانند آن را بالا کشیده، به سوی یک قله فرعی در ارتفاع 3200 متری صعود می کنیم (2) از اینجا به بعد راه قدری هموارتر به نظر می رسد. منظره قله زرین کوه با دیواره هایش از این جا می توان دید. از روی این قله فرعی می باید از یکی از یال های پرشیب آن به خط الرأس وقله صعود کنیم. ما قدری به سمت چپ مایل شده و با سختی از میان سنگ های موازی و کََِره بنده دوبرار عبور می کنیم.مسیر کمی ریزشی است و ما مجبور هستیم با زیگزاگ های خود در حدتوان از شیب آن بکاهیم. حالت یال مانند این شیب امکان صعود سریع تری را به ما می دهد. بالاخره به خط الرأس رسیده، با چرخشی به سوی چپ به قله3992 متری اسب گیرون صعود می کنیم. منظره سوزنی های صخره ای قره داغ،در افق غربی،امتدادخط الرأس دوبرار تا قلل سوزچال ودوبراردیدنی است. قله دماوند بام ایران به و ضوح دیده می شود. قلل قیاق لکه و شاه تپه در شرق و خط الرأس چملاب به زرین کوه در جنوب دیده می شود. در شمال شرقی، کوه بزرگ پاشور ه و هلزم و قلل امیری به خوبی پیدا هستند. ما پس از دیداری از ارتفاعات اطراف با دقت هر چه تمامتر از مسیر صعود شده به دهنار باز می گردیم بهترین زمان برای صعود به قله اسب گیرون اواخر تیر ماه می باشد.

 وضعیت قله در زمستان :صعود از طریق یال دهنار در زمستان به سختی انجام می پذیرد. ولی از سمت ده هویر با صعود به قلل قره داغ می توان بهتر به اسب گیرون دست یافت.

1 نظر
  1. […] آبادی دهار و هویر واقع گردیده. این رشته کوه در منطقه کوهستانی فیروزکوه قرار […]

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.