کوه سیالان ۴۲۵۰ متر

   

نام فارسی :  کوه سیالان 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی:قله سیالان ازقلل مرتفع البرز غربی است و بر روی خط الرأس اصلی آن حد فاصله دو درۀ الموت در جنوب و دو هزار از سمت شمال قراردارد.

بررسی توپوگرافی قله: سیالان از سمت غرب توسط گردنه مرتفعی به قله 3950 متری کند یگان وسپس به قلل گی جکین وخشچال متصل می شود.از سمت شرق نیز در ابتدا به قله سیاه کر3650 متر وقلل سلمبار و گردنه مشهور آن می رسد.

مسیر صعود به قله :اگر چه یکی از راه های مهم برای دست یابی به قله مسیرده هنیس در عمق دره جنوبی سیالان می باشد اما راه گازرخان به خشکه چال می تواند از دیدنی های زیادی در طول مسیر برخوردار مان کند.از طریق جاده الموت به گرما رود و سپس در ابتدا به گازرخان وآنگاه به آبادی کوچک خشکه چال می رسیم. کوه های بلندی در شمال ده دیده می شوند که آبادی را در محاصره خود دارند.از طریق یال کوچکی در سمت چپ خشکه چال، در مسیری نسبتاًمشخص ارتفاع گرفته (1).برروی یال جنوبی سیالان قرار می گیریم. قله 3800 متری موسوم به خر تیزه، خط الرأس سلمبار نمای پشت سرمان یعنی کوه شاه البرز با دیواره های یخچال هایش لکه های برف در عمق دره سیالان دیده می شوند(2). برروی یال و در امتداد غربی آن نیز نوارهای باریکی از برف باقی مانده از زمستان به چشم می خورد. مسیر را به سمت شمال از قله فرعی پایین رفت و از سوی دیگر با تراورس یک قله فرعی بدون نام از فراز دره آتان وکلایه و ادامه داده، پس از مدتی در حالی که باد سردی از سمت شمال می ورزد، بر قله 3950 متر کندیگان برفراز جنگل های دو هزار صعود می کنیم (3). از قله به سمت گردنه شرقی پایین رفته از برفچال کوچکی رد می شویم این برفچال تا پشت قله پایین می رود. شیب تند قله اصلی را با چند زیگراک کوچک صعود کرده بربلندای 4250 متری قله سیالان بزرگ قرار می گیریم.(4) مناظراطراف بی نطیر هستند. تمامی قله تخت و علم کوه نوک تیز، قلل هفت خوان و شاه البرز و در دوردست های شمالی، قله سماموس و بزابن و در غرب، قله برج وار خشچال دیده می شوند. بهترین زمان برای صعود به سیالان اوایل تیرماه می باشد. در فصول اوایل سال گرچه مسیراز زیبایی خاصی برخوردار است اما فرود از گردنه سیالان به شمال به واسطه برفچال پشت قله کمی مشکل می باشد.

وضعیت قله در زمستان: صعود زمستان سیالان از مسیر هنیس مشکل و دارای بهمن است. ولی از مسیرخشکه چال بهتر انجام می پذیرد. اگر چه وجود طوفان خط الرأس و برفکوبی مسیرخشکه چال بیشتر است

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.