کوه سینو ( سکه نو )، ۳۹۰۰ متر

   

نام فارسی :  کوه سینو ( سکه نو ) 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی : قله در سلسله ارتفاعات البرز مرکزی در حاشیه شرقی آبادی وارنگرود و شمال آبادی ولایت رود قرار دارد.

بررسی توپوگرافی قله : سینو آخرین بلندی خط الرأس 20 کیلومتری هرزه کوه و در منتهی الیه غربی آن قرار گرفته است. قله توسط گردنه مرتفع سکه نو به قله سه چال و سپس توسط گردنه مرتفع دیگری به نام شیورکش به سایر قلل هرزه کوه متصل می شود و از سایر نواحی از شمال به دره وارنگرود و از جنوب به آبادی ولایت رود و گاجره منتهی می شود.

مسیر صعود به قله : یکی از زیباترین مسیرهای صعود به سینو، یا به عبارتی سکه نو، مسیر وارنگرود است. با وارنگرود در گزارش های قبلی آشنا شدیم. پس از رسیدن به این آبادی مصفا از طریق دره ای شرقی غربی در سمت راست ده به سمت سینو ارتفاع می گیریم (1). مسیر پاکوب نسبتاً مشخصی در امتداد این دره وجود.یال شمالی دره با تشکیل چند قله فرعی به گردنه ای در زیر قله سینو رسیده و با شیب بسیار تندی به قله منتهی یم شود که ما همین راه را برای صعود خود انتخاب می کنیم. پس از مدتی حرکت در دره، مسیرمان را به سوی یال بلندی که فراز آن را خرده سنگ های ریز و درشتی پوشانده منحرف کرده و توسط چند زیکزاک بر روی لبه آن مشرف به جاده گچسر به دیزین می رسیم (2) تپه ای که روی آن قرار داریم از سنگ های مسطح سیاه پوشیده شده است. مسیر را به سمت قله که در انتهای شرقی یال به صورت یال بلندی خودنمایی می کند، بر روی لبه آن ادامه می دهیم. راه ارتفاع می گیرد و توسط شیب تندی به سوی قله نوک تیز سینو پیش می رود. مناظر اطراف زیباست، بخصوص در ورای ابرها گردنه کندوان، منطقه تخت سلیمان به وضوح پیداست. اکنون به محلی درا رتفاع 3800 متری و نسبتاً مسطح رسیده ایم و پس از آن با عبور از یک بلندی به قله آن دست می یابیم. بهترین زمان برای صعود به قله سینو در اواخر خرداد ماه می باشد.

وضعیت قله در زمستان : سینو چون سایر ارتفاعات البرز مرکزی از جمله قللی است که همواره در معرض وزش باد شدید غربی است. این باد که از سوی منطقه علم کوه می وزد تمامی قسمت های لبه جنوبی یال را جارو می کند و برف را در قسمت های شمالی آن به صورت نقاب های بزرگی انبوه می سازد.

نظرات بسته شده است.