کوه میلی ۴۰۰۰ متر ( ۳۹۸۸ متر)

   

نام فارسی :  کوه میلی 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیای : کوه میلی خط الرأسی شمال غربی – جنوب شرقی در منتهی الیه جنوب رشته زردکوه بختیاری قرار دارد.

بررسی توپوگرافی : گردنه مرتفع چری، کوهستان میلی را به زردکوه و قلل درویش کزلی متصل می سازد. کوه میلی از جنوب توسط گردنه لشتر به ارتفاعات هفت چشمه و از سمت غرب به دره رودخانه بازفت و بالاخره از سمت مشرق به دره رودخانه کوهرنگ محدود می شود. آبادی های ییلاقی دو آب صمصامی و رستمی در شمال و دهکده های گندم کار و سرخون در جنوب این کوه قرار دارند.

مسیر صعود به قله : از جمله یکی از مهمترین نکاتی که به هنگام صعود به کوهستان میلی باید در نظر داشت زمان و موقعیت خاص فصلی است. اوایل بهار تا نیمه های آن کوهستان دارای برف سنگین و حجیمی است که سراسر جناح های شمالی و جنوبی قله را می پوشاند و بیشتر حالت زمستانی دارد. از اواسط تیرماه به بعد زمان مناسبی برای صعود به این قله زیبا و فراموش نشدنی است. کوهستان میلی و قله آن را از زوایای مختلفی میتوان مورد صعود قرار دارد. و ما از میان این مسیرها از جناح شمالی و دهلیز مرکزی آن کوه پیمایی خود را آغاز کردیم. همانطور که گفتم سراسر جناح شمالی میلی، مشرف به آبادی دو آب صمصامی است، این جناح پوشیده از گنبده های صخره ای آهکی است که در میان خود تشکیل دهلیز های نسبتاً فراخی را داده اند. این دهلیزها در زمستان سنگین ترین بار فشار بهمن های منطقه را به خود گرفته اند.

برای رسیدن به دو آب صمصامی از چلگرد به سوی آبادی های ییلاقی شهریاری می رویم و پس از دشتک و رستمی خود را به این نقطه زیبا می رسانیم. از آبادی، سراسر خط الرأس به صورت شرقی – غربی دیده می شود و قله در مرکز آن قرار دارد. صبح بسیار زود حرکت خود را از دامنه کوه آغاز می کنیم. و در ابتدا وارد تنگه صخره ای شده و از طریق آبرفت دره به سمت چپ مسیری تند را در حالی صعود می کنیم که منظره برج های مخروطی درویش کزلی را در قسمت غربی پیش رو داریم (1).

راه با عبور از امتداد جویبار مرتفعی کوچکی مملو از گیاهان کوهستانی ارتفاع می گیرد.

سوکتی وهم انگیز کوه را در بر گرفته است. مسیر به سمت قله فرعی نوک تیز ارتفاع گرفته و پس از مدتی بر بلندای آن قرار می گیریم (2) از اینجا مسیر را بر روی یال قله مانندی در سمت جنوب ادامه داده و از نزدیکی قله سنگلاخی آن به پشت قله سرازیر شده و از مرتع مرتفعی به سمت یال خوابیده شمالی میلی صعود می کنیم. مسیر از میان برفچال هایی عبور می کند که در زیر نور خورشید مقاومت می کنند. سراشیبی تندی را پشت سر گذارده و از طریق یال منحنی شکل قله مستقیم به سویش در حرکت هستیم.

در پس یک سربالایی و فرودی کوتاه برج قله جلوه گر می شود. برف های ابدی دور آن را فرا گرفته اند. ما نیز از برف گذشته به قله 4000 متری میلی صعود می کنیم. در جناح جنوبی قله معظم هفت چشمه دره های بزرگی است که از هر سو آن را احاطه دارند. زردکوه بختیاری و قلل سوزنی آن در مشال و کوه بزرگ خاکستری رنگ سالدران در شمال شرقی دیده می شوند. از فرصت باقی مانده استفاده کرده و قله فرعی سمت راست میلی به ارتفاع 3700متر را نیز صعود می کنیم. از این قله میت وان دره بازفت و کوه های شمالی دهذر را نیز مشاهده کرد. در دور دست های جنوب غربی قله مرتفع منگشت با قلل و دیواره هایش قابل رؤیت هستند. همچنین از لابه لای کوه ها و دره های جنوبی می توان قله کل قدویس دنا، ریگ و شورم را به خوبی بدون ابر است. با کمک راهنمای محلی از مسیر صعود شده تا قله فرعی و سپس دره زیر قلل آن فرود می آییم و سپس به دامنه کوه میلی باز میگردیم.

بهترین زمان صعود به کوه میلی تیرماه و مرداد ماه می باشد.

وضعیت قله در زمستان : کوه میلی همچون دیگر ارتفاعات منطقه زردکوه بختیاری در زمستان با حجم سنگین برف روبه روست، لذا دسترسی به آن فوق العاده دشوار و نیازمند مسیریابی تابستانی و تجربه و مهارت بالا در کوهنوردی زمستانی و وسائل کافی می باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.