کوه های قیاق لکه ۳۸۰۰ و شاه تپه ۳۹۰۰ متر

   

نام فارسی :  کوه های قیاق لکه و شاه تپه 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی: قلل فوق الذکر در دنباله شرقی خط الرأس دو برار، در جنوب رودخانه نمرود و شمال دره رودخانه دلیچای از رشته کوه های فیروزکوه قرار دارند. آبادی های کُهنک، یَهَرو لیپشت در جنوب خط الرأس و روستاهای وشتان، اندربه و آسور در شمال آن واقع گردیده اند.

بررسی تو پو گرافی قله: این دو ارتفاع بر بالای آبادی های یهر و لیپشت به واقع محل اتصال دوبرار از سمت شرق پس از عبور از قلل کلاهون و چهل چشمه از طریق گردنه 3000 متری تخته علی به کوه های انتهایی دوبرار به نام آب باریک می باشند. شاه تپه از سمت غرب به کوه های قره داغ که جزیی از خط الرأس دوبرار محسوب می شود می پیوندد.

مسیر صعود به قله : آبادی کوچک کُهنَک را پس از پیمودن پل دلیچای و طول 4 کیلومتری جاده خاکی فرعی آن از روی یال مسطح نسبتاً بلندی که در چند قسمت آن درختان سرو قدیمی دیده می شود ادامه داده و پس از مدت زمان کوتاهی به گردنه مسطح تخته علی می رسیم (1). از این نقطه می توان آبادی های بزرگ فیروزکوه چون ارجمند و لزور و بیشتر نواحی جنوبی دامنه های میشینه مرگ و بوم را مشاهده کرد. مسیر از به سمت قله مسطحی در غرب خط الرأس ادامه داده و به اولین قله آن به نام کلاهون می رسیم. پس از آن برگستره دشت مانند خط الرأس و اندک برف های باقی مانده بر روی آن به سمت قله چهل چشمه حرکت می کنیم. سپس در میان دشتی فراخ برفراز آن به سمت بلندای قیاق لکه رهسپار می شویم. یال های مسطح شمال شرقی دوبرار پس از مقداری کشش به سوی شمال به طور ناگهانی به درون دره آندریه فرو می روند. ما با دیدگاهی به سمت غرب رو به سوی زرین کوه زیبا صعودمان ادامه می دهیم تا اینکه پس از مدتی طولانی و عبور از چند قله فرعی به قله قیاق لکه پای می نهیم. سپس با استراحت کوتاه از گردنه حائل گذشته به سمت غرب در پی یک بلندی کوچک نیمه صخره ای گام بر قله شاه تپه قلل قره داغ و کوه های شرق فیروزکوه به خوبی دیده می شوند.

بهترین زمان برای صعود به این خط الرأس خرداد و تیر ماه می باشد.

وضعیت قله در زمستان : هوای دائماً متغیر و سرد و حجم سنگین برف در نقاط مختلف دشت فراز خط الرأس از جمله نکات مهمی هستند که در خلال اجرای برنامه زمستان باید به آنها توجه نمود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.