کوه هزار ۴۴۶۵ متر

   

نام فارسی :  کوه هزار 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی :کوهستان هزار مرتفع ترین قله کرمان در جنوب این شهر، در بخش کوهستانی راین قرار دارد. بررسی توپوگرافی قله : قله هزار مخروط منفردی است که از شمال به آبادی میرشادی، از جنوب به دره رودخانه قهرود و از سمت غرب به آبادی راسک منتهی می شود.

ویژگی خاص : از جمله ویژگی های قله هزار آبشار زررود است که در جناح شمالی قله جریان دارد.

مسیر صعود به قله : از کرمان به سمت بم رفته خود را به بخش راین می رسانیم. این بخش در شمال کوهستان بزرگ هزار قرار دارد، از راین توسط وسیله نقلیه در جاده ای هموار پس از طی 12 کیلومتر به آبادی زررود با چند خانوار می رسیم. از آبادی خارج شده و در جاده خاکی و ماشین رو مقداری جلو می رویم در جوار رودخانه آن با یکی دوبار عبور از عرض رود،از کنار آبشار بسیار زیبای 3 پله 50 متری آن گذشته به پناهگاه هزار در ارتفاع 3000 متری می رسیم (1)، امتداد رودخانه را همچنان پیموده از بیدستان بزرگی می گذریم از یال اصلی شمال شرقی قله صعود را آغاز می کنیم. راه از میان شیب های تند با خاکی سیاه رنگ ارتفاع می گیرد. پساز چند بار تغییر مسیر از کنار صخره بزرگی عبور کرده گام بر بلندای منطقه مسطحی در زیر قله مخروطی و صخره ای هزار می گذاریم ( 2). قله به سان برج بلندی بر مناطق اطراف احاطه دارد. راه از میان صخره ها عبور می کند تا پس از یک اُفت و خیر کوتاه به قله چهل تن هزار منتهی شود. در شمال رشته کوه جوپار، در غرب کوه لاله زار کوشا و در شمال شرقی پلوار دیده می شود خط الرأس عظیم بلوار و گلچین دیده می شوند. در جنوب سرمشک و بحر آسمان و در انتهای جنوب شرقی قلل جبال بارز ازکوه های بم نمایان هستند. زیارتگاهی کوچک در قله هزار وجود دارد. از مسیر صعود به آرامی به پناهگاه و سپس آبادی زررود باز می گردیم. بهترین زمان برای صعود به قله هزار خرداد ماه می باشد.

وضعیت قله در زمستان : هزار نیز چون سایر کوه های کرمان از زمستان طوفانی و سردسیر برخوردار است. اگر چه صعود زمستانی آن به دشواری قلل جوپار و بلوار نمی باشد، اما به جای خود با مشکلاتی چون برفکوبی سنگین و هوای غافلگیر کننده روبروست.

نظرات بسته شده است.