کوه کل قدویس ۴۳۵۰ متر

   

نام فارسی :  کوه کل قدویس

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی : قله در منتهی الیه شمالی خط الرأس دنا در جنوب آبادی آب ملخ قرار دارد.

بررسی توپوگرافی قله : کل قدویس به عنوان بندترین قپه شمالی دنا از جناح جنوبی به قلل کل شیدا و کل نقره ای، از شال غربی دو قله مرتفع خراسان و از سمت جناح شمال شرقی توسط گردنه قُر به کوه رگ هوا متصل می شود.

مسیر صعود به قله : سمیرم مرتفع ترین شهرستان ایران را در ارتفاع 2460 متری به سوی خط الرأس معظم دنا پشت سر گذارده از طریق جاده ای آسفالته با طی 45 کیلومتر به آبادی آب ملخ می رسیم. در روبه رویمان دورنمایی از کوه کل قدویس و قلل اطراف آن جلوه گر است. دو رشته کوه موازی و دشتی فراخ و در بین آنها قله اصلی با برفچال بزرگ در سمت راست به وضوح پیداست. در جهت جنوب آباد ملخ از طریق یک راه مالرو مشخص به سوی گردنه موسوم به مور طویله در زیر قله صعود خود را ادامه داده (1) از سرچشمه آب گوارایی عبور می کنیم و به سوی گردنه به تدریج ارتفاع میگیریم.مسیر از طریق یال جنوب غربی با شیب نسبتاً تندتری بالا می رود و پس از مدت زمانی کوتاه به مرز برفچال می رسد. راه را از کنار برفچال به سمت جنوب رو به بالا کمی صعود می کنیم تا اینکه گام بر قله کل قدویس می نهیم. دورنمای بسیار جالبی از کوه های دنا در پیش رو داریم. قلل کل شیدا، کل بلبل و مورگل، قاش مستان و بسیاری دیگر از قلل منطقه بر روی رشته کاملاً به چشم می خورند.

وضعیت قله در زمستان : علیرغم ارتفاع بلند کل قدویس و طولانی بودن مسیر دستیابی بدان، صعود به قله ازطریق یال های شمال غربی و شمال شرقی مقدور می باشد. ولی مستلزم دانستن فنون کوهنوردی زمستان است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.