کوه یخچال ۳۵۸۰ متر

   

نام فارسی :  کوه یخچال 

 

 

موقعیت جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی : قله یخچال در قسمت جنوبی سلسله جبال الوند همدان قرار دارد.

بررسی توپوگرافی قله : قله یخچال مرتفع ترین بلندی الوند از شمال به قله 3413 متری تاریک دره و از سمت جنوب غربی به قله اردک مردک به ارتفاع 3486 متر و از سمت شرق به قله 2985 متری تخت رستم و بالاخره از سمت جنوب به قلل شاه نشین بزرگ و کلاه قاضی محدود می گردد و آبادی خاکو در قسمت شرقی آن قرار دارد.

مسیر صعود به قله : همدان تاریخی را به سوی دره مرادبیگ در جنوب غربی شهر پشت سرگذارده وارد آبادی دره مرادبیگ می شویم. از کوچه باغ های ده عبور کرده دره طولانی و پر آبی را به سوی غرب در پیش گرفته و به طور مستقیم از امتداد باغ های دره گذشته به چند اتاقک کوچک و مرتعی جالب و دیدنی در کنار آن می رسیم. (1) چشمه های گوارای آب در نقاط مختلف دره به چشم می خوردند. در سمت چپ ما دره دیگری وجود دارد. ابتدا در شیب ملایم درون دره به تدریج ارتفاع گرفته از کنار چند چشمه دیگر می گذریم (2). سپس در مسیر پرپیچ و خمی بر ارتفاع ما افزوده می شود تا به چمن معروف قله یخچال که نام های گوناگون دارد. می رسیم. سپس از طریق یالی که از سمت غرب به خط الرأس می رسد اقدام به صعود می کنیم. این یال با عبور از امتداد قله تخت رستم پس از مدت زمانی کوتاه به بلندای قله 3580 متری یخچال می رسد. بهترین زمان صعود به قله یخچال اواخر اردیبهشت می باشد.

وضعیت قله در زمستان : زمستان قله یخچال سرد و طوفانی و در زیر قله عبور از امتداد نقاب برفی مشهور آن به دلیل ریزش بهمن خطرناک می باشد.

نظرات بسته شده است.