کویر نمک دستگردان (کفه نمک)

نام انگلیسی :  Dastgardan salt playa    

نام فارسی :  کویر نمک دستگردان 

 

موقعیت جغرافیایی

کویر نمک دستگردان در موقعیت جغرافیایی N3428 E5650 در شمال شهرستان دستگردان در استان یزد واقع است. این کویر بخشی از بدنه کویر مرکزی ایران است که در 90 کیلومتری شمال شرقی شهرستان طبس واقع شده است. کویر در مصب رودخانه هایی که از کوه های درنجال و خورمایو در جنوب غربی، تنگل گز و تنگل چرق در جنوب شرقی و ازبک کوه در شرق قرار گرفته تشکیل شده است. منطقه به کل فاقد پوشش گیاهی است و در حاشیه آن گیاهان شور پسند همچون اشنان قابل مشاهده است. کفه نمک پوشیده از قشر نمک سفید رنگ و زمینهای پف کرده رسی است ولی پلتفرمهای نمکی در آن قابل مشاهده نیست. کویر گستره ای شمالی جنوبی دارد و طول شمال به جنوب آن در حدود 30 کیلومتر و عرض آن در بیشترین حالت در حدود 20 کیلومتر است. این منطقه از شرق جاده ارتباطی طبس- بردسکن قابل دسترسی است.

 

دستگردان که در نیمه شرقی مرکزی ایران و در مجاورت کویر پهناور نمک قرار دارد دارای آب و هوایی گرم و خشک است و میزان بارندگی سالیانه آن در سالهایی که بارندگی خوب است به طور متوسط از 150 میلیمتر تجاوز نمی کند . آب و هوای بهاری در دستگردان از اوایل اسفند شروع می شود. آب و هوای بهاری تقریبا تا اواسط اردیبهشت ماه بیشتر ادامه ندارد و گرمای زودهنگام در دومین ماه سال به سراغ منطقه می آید و تا پایان مهرماه تقریبا ادامه دارد اوج گرمای منطقه در تیر و مرداد ماه است که درجه هوا گاهی تا مرز 50 هم می رسد  در حقیقت تابستان دستگردان حدود شش ماه از سال را شامل می شود. پاییز بخش دستگردان عمری کوتاه دارد و می توان گفت از 40 روز بیشتر تجاوز نمی کند از اوایل آذرماه هوای سرد زمستانی بر منطقه حاکم می شود و در دیماه برودت هوا تا 10 درجه سانتیگراد زیر صفرهم می رسد اما گرمای هوا  از نیمه های بهمن افزایش می یابد.

 

دستگردان یکی از مناطق باد خیز کشور است و در اغلب روزهای سال بادهای منطقه ای از سمت مشرق به مغرب در حال وزیدن است و این بادها در هوای  تابستان با گرد و خاک همراه می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.