گلاریول بال سیاه

نام علمی : Glareola Nordmanni

نام انگلیسی:  Black winged Pratincole     

نام فارسی: گلاریول بال سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 25 سانتیمتر طول دارد و چارچوب بدن و رفتارش شبیه گلاریول بال سرخ است. پرنده ی بالغ، اندکی تیره تر از گلاریول بال سرخ بوده اما فاقد حشایه ی سفید شاهپرهای ثانویه ی بال هاست. در حالت نشسته، انتهای بال ها از دم بیرون دیده می شود. زیر بال ها سیاه ، زیر تنه قهوه ای تیره، دم دوشاخه و سیاه رنگ و گلو نخودی با خط حاشیه ی سیاه دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده، شبیه گلاریول بال سرخ است.

زیستگاه: زیستگاه این پرنده شبیه گلاریول بال سرخ است. در ایران به صورت مهاجر عبوری و به تعداد اندک، در شمال غربی دیده شده است.

حفاظت: در حال حاضر، حفاظت ا زمحل های تولید مثل و عبور این پرنده، برای بقایش کافی به نظر می رسد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.