گلفشان تلاب

نام انگلیسی:  Talab mud vocano     

نام فارسی :  گلفشان تلاب

 

 

موقعیت جغرافیایی

این گلفشان بین پزم و کنارک و بر روی سواحل بالا آمده این منطقه قرار دارد. ارتفاع آن از سطح دریا در حدود 100 متر و از زمین های اطراف حدود 1/5 متر است. روانه های گلی آن در گذشته گسترش زیادی پیدا نکرده اند به طوری که محیط آن 25 تا 30 متر بیشتر نیست. در حال حاظر روی مخروط کوچک و کم ارتفاع آن 2 دهانه با قطری در حدود 20 سانتی متر و فاصله 4 تا 5 متر قرار دارد که در اثر فرسایش آبهای جاری و رگبارهای منطقه به کلی از بین رفته  و آثار بسیار مختصری از آنها بر جای مانده است. این گلفشان برخلاف سایر گلفشان ها که در جلگه ساحلی واقع شده اند، بر روس سواحل پلکانی و بالا آمده بین پزم و کنارک و درون دره ای که پوشیده از درختان کهور است قرار دارد و بین گلفشانهای منطقه کمترین فاصله را با دریا دارد. این گلفشان چون کمترین ارتفاع را در بین گلفشانهای منطقه دارد شدیدا تحت تاثیر فرسایش قرار گرفته است و دامنه های آن فرسوده هستند و هیچ گونه اثری از بوی بد از آنها به مشام نمیرسد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.