گلفشان گتان

نام انگلیسی:  Gatan mud vocano     

نام فارسی :  گلفشان گتان

 

 

موقعیت جغرافیایی

این گلفشان در موقعیت جغرافیایی E571607 N255711 در شرق تنگه هرمز و در استان هرمزگان واقع است. ارتفاع مخروط این گل فشان حدود 30 متر، قطر مخروط حدود 500 متر و قطر دهانه این گل فشان حدود 15 متر است و حبابهای گاز همراه با گل رقیق با فواصل زمانی حدود 10 ثانیه به طور متناوب از سطح آن خارج میشوند. ابعاد حبابها حدود نیم متر است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.