گلفشان گوبكل جه

نام انگلیسی:  Gobkaljeh mud vocano     

نام فارسی :  گلفشان گوبكل جه

 

 

موقعیت جغرافیایی

گل فشان "گوبكل جه" در شمال منطقه گوبكل جه و در حاشیه شرقی جاده صوفیكم در موقعیت جغرافیایی N371226 E540638 در استان گلستان واقه است. به صورت پنج چاله برون مخروط به قطر تقریبی هر یك دو متر در مجاورت هم و در یك امتداد نیز به طور همزمان فعال،مشاهده می شود. گوبکلجه در گویش ترکمنی به معنی ناف کوچک است، جاده  صوفیکم – اینچه برون از جاده های مرزی است و این گل فشان فاصله کمی تا مرز ترکمنستان دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.