گلفشان گوبکل جه

نام انگلیسی:  Gobkaljeh mud vocano     

نام فارسی :  گلفشان گوبکل جه

 

 

موقعیت جغرافیایی

گل فشان "گوبکل جه" در شمال منطقه گوبکل جه و در حاشیه شرقی جاده صوفیکم در موقعیت جغرافیایی N371226 E540638 در استان گلستان واقه است. به صورت پنج چاله برون مخروط به قطر تقریبی هر یک دو متر در مجاورت هم و در یک امتداد نیز به طور همزمان فعال،مشاهده می شود. گوبکلجه در گویش ترکمنی به معنی ناف کوچک است، جاده  صوفیکم – اینچه برون از جاده های مرزی است و این گل فشان فاصله کمی تا مرز ترکمنستان دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.