گنبد نمکی گلدامچه، جهرم

نام انگلیسی:  Goldamche Salt Dome   

نام فارسی :  گنبد نمکی گلدامچه 

 

 

موقعیت جغرافیایی  

این گنبد در موقعیت جغرافیایی 28°39'52"N  53°15'2" E در یال جنوبی طاقدیس گرم واقع شده است. وهمراه باسایر عوارض زمین شناسی منطقه یکی از جاذبه های ژئوتوریستی شهرستان جهرم می باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.