گنجشک برفی

نام علمی : Montifringilla Nivalis

نام انگلیسی: Snow Finch    

نام فارسی: گنجشک برفی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 5/17 سانتیمتر طول دارد. پرنده ای کوهستانی است و در رنگ های خاکستری- قهوه ای سیاه و سفید دیده می شود و تا حدودی شبیه زرد پره ی برفی است. زیر گونه ی ایرانی و شرق ترکیه که در ایران تولید مثل می کند دارای سر قهوه ای بوده و در تابستان لکه ی سیاهی بالای چانه دارد. در پرواز، سفیدی بیشتری در بال ها و دمش دیده می شود، اما شاهپرها و پرهای میانی دم سیاه اند و چنین به نظر می رسد که بال ها دورتر از بدن قرار دارند. منقار پرنده ی نر، تابستان ها سیاه بوده اما در سایر فصل ها و در سنین مختلف به رنگ زرد است. روی زمین مستقیم می نشیند و اغلب دمش را تکان می دهد.

صدا: صدای این پرنده در پرواز یا در حالت نشسته، تکرار کلماتی شبیه «سی تی چر- سی تی چر» است و در پرواز شبیه «ته سوویک » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در کوهستان ها و قله های لخت بالای 2000 متر و زمستان ها در مناطق پایین تر به سر برده و گاهی نیز در اطراف پناهگاهی کوهستانی با کلبه های کوهستانی دیده می شود. و در شکاف صخره ها، دیوارها و سوراخ میان سنگ ها آشیانه می سازد. در ایران بومی و فراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.