گنجشک بلوچی

نام علمی : Passer Pyrrhonotus

نام انگلیسی: Sind Jungle Sparrow    

نام فارسی: گنجشک بلوچی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/12 سانتیمتر طول دارد و شبیه گنجشک خانگی است، اما در پرنده ی نر سیاهی چانه کوچکتر ( مانند گنجشک درختی) و رنگ بلوطی پایین روتنه و دمگاه کمتر است( در گنجشک خانگی خاکستری است). الگوی سر، شبیه گنجشک خانگی بوده اما نوار پشت چشمانش بلوطی قرمزتر است. پرنده ی ماده شبیه ماده ی گنجشک خانگی بوده اما اندکی کوچکتر است و لکه ی پشت چشم ها اندکی تیره تر و گوشپرهایش دودی دیده می شود. اغلب در گروه های کوچک به سر می برد.

صدا: صدای این پرنده به طور کلی شبیه گنجشک خانگی است، اما واضح تر شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در حاشیه ی رودخانه ها، باتلاق های دارای درخت گز و آکاسیا و بوته های خاردار به سر برده و در همانجا نیز تولید مثل می کند.در ایران بومی بوده و در مناطق جنوب شرقی دیده می شود.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.