گنجشک تاغی

نام علمی : Passer Ammodendri

نام انگلیسی: Saxaul Sparrow    

نام فارسی: گنجشک تاغی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 15 سانتیمتر طول دارد. در پرنده ی نر، روتنه شنی خاکستری، جلو بال با رگه های سیاه باریک و کوتاه و نوار سیاهی از پیشانی تا پس سر،که اندکی باریکتر شده و مجددا در پشت گردن پهن می شود دیده می شود. خط سیاه چشمی به واسطه ی لکه ی پهن سفید و گل اخرایی نارنجی ، از نوار ابرویی متمایز می شود. گوشپرها سفید و چانه و بالای سینه سیاه است . دو نوار سفید رد بال هایش دیده شده و به طور کلی در بال ها، رنگ های سیاه و سفید به صورت رگه رگه آمیخته با قهوه ای کمرنگ و نخودی جلوه می کند. گنجشک خانگی به واسطه ی تارک خاکستری و بلا های قهوه ای گلی از این پرنده متمایز می شود. زیرتنه سسفید خاکستری است. پرنده ی ماده فاقد لکه ی سیاه سر و چانه و به طور کلی پر و بالش قهوه ای مایل به شنی خاکستری است. پاها گوشتی تیره و تا حدودی قهوه‌ای  است.

صدا: صدای این پرنده شبیه گنجشک خانگی است.

زیستگاه: این پرنده در بیابان های شنی- سنگی یا کناره های صخره ای دره های دارای رودخانه، بوته زارها و بیشه های پده، گز یا تاغ به سر برده و گاهی نیز در زمین های زراعتی دیده می شود. در ایران، احتمال مشاهده ی این پرنده در نواحی شمال شرقی خراسان برای تولید مثل وجود دارد.

حفاظت: با توجه به وضعیت مبهم این پرنده در ایران، ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت و پراکندگی آن صورت گیرد. تا براساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.