گنجشک خاکی

نام علمی : Petronia Brachydactyla

نام انگلیسی: Pale Rock Sparrow    

نام فارسی: گنجشک خاکی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 14 سانتیمتر طول دارد و به رنگ خاکستری قهوه ای نوار سفید پهنی در شاهپرهای ثانویه و شاهپرهای سومین دارد. شاهپرهای اولیه بلند، دم کوتاه و تیره با انتهای سفید(که در پرواز نمایان است) زیر تنه ی شنی سفید، منقار محکم و بی رنگ، پاها قهوه ای – نارنجی روشن، نوارهای بالی سفید و چشمان سیاه دیده می شود. در پرواز، بال هایش بلند و مثلثی شکل شبیه چکاوک ها به نظر می رسد و در خارج از فصل تولید مثل، اغلب به صورت گروهی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده یکنواخت وشبیه «ته س- ته س- ته س-ته سی ی ی ی ی ی، و از فاصله ی دور شبیه زنبور خور، به صورت «تووی ی-او» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده درمناطق صخره ای با اندازه ی گیاهان متوسط و دامنه های سنگی کم ارتفاع نواحی خشک یا نیمه سنگلاخی با پوشش گیاهی اندک و پراکنده به سر برده و در بوته های کم ارتفاع آشیانه می سازد. در ایران زمستان ها فراوان است.

حفاظت: در مورد پراکندگی و جمعیت این پرنده در ایران اطلاعات دقیقی در دست نیست. بنابراین، باید ابتدا این اطلاعات تهیه و بررسی گردد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است.