گنجشک درختی

نام علمی : Passer Montanus

نام انگلیسی: Tree Sparrow    

نام فارسی: گنجشک درختی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 14 سانتیمتر طول دارد و از گنجشک خانگی کوچکتر و خوشرنگ تر است و با تارک قهوه ای بلوطی و دو لکه ی کوچک سیاه در گونه های سفیدش دیده می شود. و سیاهی چانه اش کوچک تر است. همچنین دو نوار بالی سفید دارد و دمگاهش خاکستری قهوه ای است.

صدا: صدای این پرنده تکرار یک سری نوت شبیه «تووی ت» است همچنین در پرواز به صورت« تک-تک- تک» و « ته چو-ویت» یا «پیلیپ» و یا با صدای بلند «چیک» شنیده می‌شود.

زیستگاه: این پرنده در پارک ها ، باغ ها و نواحی جنگلی واغلب نزدیک مناطق مسکونی (و ترجیحا روستایی) به سر برده ودر سوراخ دیوارها و درختان، شکاف سقف ها و نیز روی درختان آشیانه می سازد. در ایران بومی و فراوان است و درمناطق شرقی از شمال تا جنوب اغلب جایگزین گنجشک خانگی شده است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنه در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.