گنجشک رودخانه ای

نام علمی : Passer Moabiticus

نام انگلیسی: Dead Sea Sparrow    

نام فارسی: گنجشک رودخانه ای

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 12 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی رنگ آمیزی سر، و گونه ها و تارک خاکستری تیره که د رتضاد با نوار ابرویی پهن قرمز و سبیل زرد کمرنگ( که اطراف چانه ی سیاهش را در برگرفته) قرار دارد شناخته می شود. پرهای پوششی عمدتا بلوطی، پرهای زیر دم با نقطه های کمرنگ آجری و زیرتنه خاکستری سفید است. پرنده ی ماده شبیه ماده گنجشک خانگی کوچکی است که بال هایش کوچکتر است. گاهی رنگ زردی در دو طرف گردن و نوار ابرویی اش دیده می شود. پوشش زیر دم خالدار تیره رنگ است واز ماده ی گنجشک تاغی، به واسطه ی اندازه کوچکتر و شانه های خط دار تیره، متمایز می شود. غالبا اجتماعی و بسیار محتاط است.

صدا: صدای این پرنه تکرار نوت های «تری- ری رپ، تری –ریرپ» یا «ته لیر- ته لی- ته لیر» و ریتم های «چی لپ» شبیه گنجشک خانگی و همچنین صدای بلند «ته لیپ» یا تری رپ،است و گاهی نیز به طور اتفاقی به  حالت وزوز شبیه «ته ززی ی یر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده  در نزدیکی آب و لابلای بوته ها درختان گز یا پده به سر برده و در خارج از فصل تولید مثل در کشتزارها نیز دیده می شود و به صورت گروهی در لابلای بوته ها تولید مثل می کند. در ایران بومی و در خوزستان نسبتا فراوان است و همانجا و نیز در سیستان تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که درحال حاضر بررسی دقیق  از وضعیت این پرنده مهمتر از حفاظتش باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.