گنجشک سینه سیاه

نام علمی : Passer Hispaniolensis

نام انگلیسی: Spanish Sparrow    

نام فارسی: گنجشک سینه سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری:این پرنده، 5/14 سانیتمتر طول دارد. و شبیه گنجشک خانگی است (در مناطقی با آن دو رگه شده است) اما پرنده ی نر با تارک قهوه ای قرمز، چانه ی سیاه بزرگ، سینه و پهلوها به صورت رگه رگه ی سیاه روشن، روتنه ی رگه رگه ی سیاه، که تا اطراف زیر تنه امتداد دارد و گونه ها و شکم سفید است.پرنده ی ماده و پرنده ی جوان را نمی توان به آسانی از ماده ی گنجشک خانگی تمیز داد. زیر تنه سفید تر است و رگه های خاکستری در ینه و پهلوهایش دیده می شود. پرنده ای اجتماعی است و عمدتا هنگام مهاجرت و به صورت عبوری، گروهی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده شبیه گنجشک درختی اما سریع تر و با عمق بیشتر و شدید تری از آن شنیده می شود.

زیستگاه: زیستگاه این پرنده مانند گنجشک خانگی بوده اما ترجیحا در دهات و مناطق درختی و نخلستان ها به سر برده و زمستان ها در کشتزارها دیده می شود. و در سوراخ دیوارها، درون آشیانه های روی درخت، آشیانه ی گرد و نسبتا بزرگی می سازد. در ایران به صورت نیمه مهاجر وفراوان است.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاضر نیازی به برنامه ی ریزی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.