گنجشک گلو زرد

نام علمی : Petronia Xanthocollis

نام انگلیسی: Yellow Throated Sparrow    

نام فارسی: گنجشک گلو زرد

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد و به رنگ زیتونی خاکستری با قاعده ی پهن و درشت منقار که در فصل تولید مثل سیاه رنگ است دیده می شود. در پرنده ی ماده و پرنده ی نابالغ نر، رنگ منقار صورتی مایل به قهوه ای است پرنده ی نر لکه ی زردی در قسمت پایین گلو دارد که با نوار زیتونی مایل به خاکستری سینه و سفیدی چانه و گلو احاطه شده و پوشپرهای ثانویه ی روی پیش بال بلوطی رنگ است. همچنین قاعده ی پوشپرهای میانی بال، به رنگ سفید آنها را در بر گرفته است. پرنده ی ماده و پرنده نابالغ فاقد پوشپرهای بلوطی رنگ و لکه ی زرد گلویی بوده اما منقار خاص و نوار سفید بالی درآنها دیده میشود پاها خاکستری و دم یکدست تیره است. روی درخت می نشیند و حرکاتش مانند سهره است. روی زمین ورد پرواز شبیه پی پت به نظر می آید.

صدا: صدای این پرنده در جنگل های باز و خشک نخلستان ها، روستاها، قعر دره های دارای رودخانه با درخت و کشتزارها به سر برده و در شکاف یا سوراخ درختان آشیانه می سازد. در ایران تابستان ها فراوان است.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت جمعیت پراکندگی اما با سر بزرگتر و پاهای ضخیم تر است. سر و تارک به وضوح خط خط قهوه ای تیره و نوار آبویی بلند و سفید نخودی است. ینه و پهلوها دارای هط خط طولی بسیار و انتهای دمش سفید است. لکه ی زردی نیز در بالای سینه دارد که مشاهده ی آن دشوار است. مگر اینکه پر و بالش در حالت پف کرده باشد. پرنده ی جوان فاقد لکه ی زرد رنگ است پروازش کاملا موجی شکل بوده و در گروه های کوچک و پر جنب و جوش روی زمین و در حال دویدن در میان صخره ها دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده خشک و به صورت «تووی- اوه- ای ی» و نیز صدای بلند شبیه «وی ی-وی » شنیده می شود.

زیستگاه: انی پرنده در شیب های تند کوهستان و دامنه های مرتفع و صخره ها،اراضی سنگی، خرابه ها، بستر خشک رودخانه ها و کشتزارها به سر برده و گاهی نیز لابلای درختان دیده می شود. در بررسی بومی و فراوان است.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.