گنچشک خانگی ( گنجشک معمولی)

نام علمی : Passer Domesticus

نام انگلیسی: House Sparrow    

نام فارسی: گنچشک خانگی ( گنجشک معمولی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/14 سانتیمتر طول دارد. و کاملا شناخته شده است. پرنده ی نر با تارک خاکستری دوطرف سر قهوه ای بلوطی،گونه ها خاکستری کمرنگ، چانه سیاه، دمگاه خاکستری، بال ها و پوشش روی آن قهوه ای بلوطی و نوار سفید و پهنی در بال ها دیده می شود. پرنده ی ماده وپرنده ی جوان فاقد رنگ های متصاد سر و گلو بوده و با روتنه ی نخودی قهوه ای و زیر تنه ی خاکستری کمرنگ و نوار ابرویی کرم کمرنگ دیده می شود. و تشخیص آنها از ماده ی گنجشک سینه سیاه، دشوار است. پرنده ای اجتماعی است و به صورت گروهی تولید مثل می کند.

صدا: صدای این پرنده به صورت آهنگین و تکرار کلماتی شبیه «چیپ» یا «چیرپ» و هنگام خطر به صورت «چر-ر-ر-ر-ر-ر-ر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق مسکونی، زمین های زراعتی، باغ ها و عموما درجوار محل زندگی انسان ها به سر بده و در شکاف و سوراخ درختان ،سلف منارل، بناها، لابلای پیچک ها، روی درختان و درون پرچین ها آشیانه می سازد. در ایران ، بومی است و به وفور دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده درحال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد. اگرچه در برخی از نقاط جنوب شرقی تعداد آنها کاهش پیدا کرده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.