یا کریم

نام علمی : Streptopelia Dacaocto

نام انگلیسی:  Collared Dove    

نام فارسی: یا کریم

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد و اندازه اش متوسط است، اما از سایر قمری ها بزرگتر بوده و به رنگ شنی صورتی با نیم طوق تیره در پس گردن و سر خاکستری دیده می شود. از قمری معمولی به واسطهی پیش بال بدون خال به رنگ شنی  قهوه ای متمایز می شود (درقمری معمولی خال های سیاهی در پیش بال دیده می شود) . زیر بال های سفید (قمری معمولی تیره است) .طوق گردن سیاه، بالای دم ساده ی روشن و فاقد لکه ی مشخص سفید در شکم است (که در قمری معمولی دیده می شود)، با سرعت کم پرواز کرده و در پرواز بال ها را کمتر تکان می دهد. اغلب بسیار شبیه نوع اهلی کبوتر باربری است، با این تفاوت که بدن نخودی کمرنگ بدون تیرگی روی شاهپرهای اولیه است.

صدا: صدای این پرنده شبیه «کوو – کوو- کو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در شهرها و مناطق روستایی به سر برده و اغلب به صورت گروهی دیده می شود. در ایران، بومی و فراوان است. در گیلان نیز تولید مثل می کند.

حفاظت: با توجه به جمعیت فراوان این پرنده، بخصوص د رنواحی جنوب شکور، به جز کنترل شکار بی رویه اش، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.