یخچال شاه البرز

   

نام فارسی :  یخچال شاه البرز

 

 

موقعیت جغرافیایی

قله 4250 متری شاه البرز مرتفع ترین قله طالقان است. در میان دیواره های بلند و سایه دار شمالی این قله تشکیل یخچالی را می دهد که قسمت های بزرگی از جناح های شمال غربی و شمال شرقی قله را تا عمق دره پوشانده است.

این یخچال بزرگ شکاف دار که ارتفاع 3400 تا 3600 متر قراردادرد دارای سطحی صاف است و در کناره های منتهی به دیواره های شاه البرز ریزش سنگ برروی آن مشاهده می شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.