یخچال های اشترانکوه

   

نام فارسی :  یخچال های اشترانکوه

 

 

موقعیت جغرافیایی

خط الرأس مرتفع اشترانکوه دراستان لرستان،الیگودرز، که مجموعه ای اززیباترین قلل ایران ورشته کوه های زاگرس رادرخود جای داده است دارای ارتفاعات متعددی است که هریک به صورت هلالی شکل تشکیل چال های مختلفی رامی دهند ودرعمق هرچال،یخچال های کوچک وبزرگی دیده می شود. تعدادی ازمهمترین این یخچال ها عبارتند از: خرسه در،چال کبود، چال بران وفیالستون.

 

یخچال خرسه در

این یخچال نسبتاً کوچک درشمال غربی اشترانکوه زیرقله گل گل مشرف به قریه قلعه رستم واقع شده است.

 

یخچال چال بران

این یخچال حدفاصله قلل سن بران ومیرزایی بوده ودر ارتفاع 3500متری قراردارد.زبانه های یخچال سن بران تا لبه خط الرأس بالا می رود.

 

یخچال چال کبود

یخچال فوق درارتفاع 3550متری حد فاصله قلل گل گل وسن بران قرار گرفته ودارای زبانه های یخچال متعددی است که هرکدام تا لبه خط الرأس قلل کوله لا یه وگل گهر بالا می رود.این یخچال دارای یک برکه آبگیر زیبای فیروزی رنگ نیز  می باشد.

 

یخچال فیالستون

این یخچال نیز حدفاصله قلل فیالستون ومیرزایی بوده ومنبع آب تخت شاه می باشد که درزبان محلی با ماهور نیز شهرت دارد.

دراین منطقه 5الی6 یخچال بسیار کوچک دیگر نیز در میان  چال ها وجود دارد.

نظرات بسته شده است.