یخچال های زرد کوه بختیاری

   

نام فارسی :  یخچال های زرد کوه بختیاری

 

 

موقعیت جغرافیایی

خط الرأس بزرگ زرد کوه بختیاری یکی از نقاط واقع در استان چهارمحال، بختیاری یکی از نقاط بسیار مهم چه از نقطه نظر تعدد قلل و چه از حیث وجود رودخانه های بزرگ و یخچال ها و برفچال های همیشگی است.

از جمله یخچال های بزرگ و دیدنی این خط الرأس می باید از یخچال ایلوک، یخچال پورسونان، یخچال خرسان،یخچال خورتاب سر، یخچال قنبرکش چال،یخچال میشان و یخچال کینو نم برد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.