یلوه نوک سبز

نام علمی : Porzana Pusilla

نام انگلیسی:  Baillon's Crake    

نام فارسی: یلوه نوک سبز 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد و شبیه یلوه ی کوچک است، با این تفاوت که اندکی کوچکتر، جمع و جورتر، با بال های کوتاهتر از آن است. روتنه قهوه ای خرمایی باخالهای حلقه مانند سفید چراکنده؛ تهیگاه راه راه عرضی سیاه و سفید، زیر تنه آبی مایل به خاکستری با رگه های تیره د رپهلوها،منقار سبز یکدست؛ پاها زیتونی صورتی ( که گاهی اوقات سبز به نظر می آید) ، دیده می شود. پرنده ی نابالغ به رنگ روشن تر، گلو و سینه نخودی و فاقد خط کمرنگ تر بالی است و درحالت کلی، رنگ پرو بال همانند ماده روشن تر دیده می شود.غالبا مخفی شده ، اما گاهی در حال راه رفتن روی گیاهان شناور دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده تکرار سوت مانندی شبیه «ت ررر- ت ررر» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در تالاب های کوچکتر، در مقایسه با یلوه ی کوچک ، باتلاق های پر گیاه به سر می برد، در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: کنترل شکار و حفاظت ا زمحل های تولید مثل در بقای این پرنده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه براین، بررسی دقیقی از جمعیت و پراکندگی آن ، ضروری است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.