یلوه ی حنایی

نام علمی : Crex Crex

نام انگلیسی:  Corncrake    

نام فارسی: یلوه ی حنایی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد. خشکی زی و خجالتی و اندکی بزرگتر از بلدرچین است و به واسطه ی مشخصات ظاهریش از سایر یلوه ها تمیز دادهمی شود. به ندرت بیرون از پوشش گیاهی دیده شده ،مگر هنگامی که به طور ناگهانی می پرد. پرهای پوششی بال بلوطی، شاهپرها و روتنه قهوه ای مایل به خاکستری یا لکه های سیاه و سر و سینه خاکستری است که در پهلوها و پوشپرها ی زیر دم، راه راه عرضی قرمز بلوطی دیده می شود.

صدا: صدای پرنده ی نر در هنگام تولید مثل، دوسیلابی و خشن، به صورت «آررپ- آررپ، آررپ- آررپ» مکرر، شبیه صدای شانه ای که بر ناخن کشیده شود، بخصوص در شب شنیده می‌شود.

زیستگاه: این پرنده، در مناطق چمنزاری ، پوشش گیاهی متروکه و گندمزار به سر برده و از آب های ایستاده دوری می گزیند. در ایران ، تابستان ها نسبتا فراوان و نیز به صورت مهاجر عبوری دیده می شود.

حفاظت: جمعیت این پرنده کاهش بسیاری پیدا کرده و در سطح جهان درمعرض تهدید می باشد، لذا کنترل شکار و حفاظت ازمحل های تولید مثل این پرنده ضروری است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.