یلوه ی کوچک

نام علمی : Porzana Parva

نام انگلیسی:  Little Crake    

نام فارسی: یلوه ی کوچک 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 19 سانتیمتر طول دارد. از یلوه ی خالدار کوچکتر است و به واسطه ی زیر تنه ی آبی مایل به خاکستری یکدست و پوشش خط خط زیر دم از آن متمایز می شود. گردن و پاها نسبتا بلند؛ روتنه قهوه ای زیتونی؛ بدون رگه های سفید در پوشپرهای بال و فاقد رنگ سیاه در زیر تنه و زیر دم است. شباهت بسیاری به یلوه ی نوک سبز دارد و پاها به زنگ سبز است. در پرنده ی ماده، زیر تنه کاملا قهوه ای نخودی، روتنه قهوه ای زیتونی و زیر گلوسفید نخودی است. پرنده ی نابالغ شبیه پرنده ی ماده است. منقار این پرنده سبز است که در قاعده ی منقار اندکی قرمزی دیده میشود. در پرواز پاها و انگشتان حالت افتاده ای دارند. یلوه های کوچکی که با زیر تنه نخودی، در نیمه ی زمستان و بهار دیده شوند، احتمالا ماده هستند. این پرنده به دشواری دیده شده واغلب روی گیاهان شناور حرکت می کند.

صدا: صدای پرنده ی نر بلند و پارس مانند، شبیه «کواک- کواک- کوآک- کوآک-کوا-کوا» و صدای پرنده ی ماده، کوتاه، سریع و مشدد شبیه «کووک- که وک –که ورررر» شنیده می شود.

زیستگاه: زیستگاه این پرنده همانند یلوه ی خالدار است، با این تفاوت که در مناطق نیزاری با عمق بیشتر آب و گیاهان شناور متراکم تر، به سر می برد. در ایران، به صورت مهاجر عبوری در شمال وغرب ایران نسبتا فراوان است و زمستان ها، در خوزستان و سیستان نیز دیده شده است.

حفاظت: حفاظت این پرنده همانند یلوه آبی است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.