تنجه

نام علمی : Tadorna Tadorna

نام انگلیسی:  Shelduck    

نام فارسی: تنجه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 63 سانتی متر طول دارد. پرنده ای بزرگ و تقریبا سفید رنگ است و در واقع اردکی است شبیه غاز، سرش سیاه رنگ با درخشش سبز براق است. نوار بلوطی رنگی روی سینه و نوار طولی سیاه رنگی در سطح شکمی اش مشاهده می شود. شاهپرهای اولیه و سرشانه ها سیاه رنگ و آینه بالی سبز رنگ است. پاها و منقار صورتی رنگ است و در پرنده ی نر، قاعده ی منقار بر آمدگی صورتی مایل به قرمزی دارد که قسمتی از منقار را فرا می گیرد. زیر تنه؛ به جز نوار سینه ای بلوطی و خط تیره ی شکمی ، سفید است. جوان ها فاقد نوار سینه ای بلوطی و برآمدگی قاعده ی منقارند و رنگ پر و بالشان عموما خاکستری قهوه ای وشکمشان سفید رنگ است. د رپرنده ی نابالغ، منقار و پاها خاکستری یا صورتی مایل به قرمز کمرمگ است. پروازش شبیه غازها و بال زدنش آرام است.

صدا: صدای این پرنده در فصل تولید مثل شندیه می شود که د رپرنده ی نر، بوق مانند، شبیه «سیس-سیس- سیس» و پاسخ ماده ، که شبیه «که هه- هه- هه» و از بینی شبیه «اه-هانگ»شنیده میشود.

زیستگاه: این پرنده درسواحل در یاچه ها و مناطق تالابی به سر برده و آشیانه اش را در سوراخ های درون سنگ ها می سازد.

حفاظت: ضروری است شکار این پرنده کنترل شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.