زرد پره ی لیمویی

نام علمی : Emberiza Citrinella

نام انگلیسی: Yellowhammer    

نام فارسی: زرد پره ی لیمویی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/16 سانتیمتر طول دارد . اندازه ی متوسط، منقار خاکستری، یا سفیدی در دم و دمگاه حنایی است. در پرنده ی نر، گلو و تارک زرد، بخصوص در بهار و در پرنده ی ماده سبیل زرد و گاهی خط ابرو و وسط تارک زرد رنگ است که بدین واسطه از پرنده ی ماده زرد پره گونه سفید متمایز می شود. زردی پر وبال در پرنده ی ماده و پرنده ی نابالغ بسیار کمتر است و روی بدنشان رگه های تیره بیشتر دیده می شود. روتنه قهوه ای خرمایی، زیر تنه زرد و پهلوها قهوه ای حنایی است. که در پرنده ی نر به خوبی مشخص است. پاها قهوه ای خاکستری است و سفیدی روی شاهپرهای دم ، در پرواز به خوبی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده خشک و تند شبیه «تووی-تیک»در پرواز و یک سری اصوات سریع، شبیه « دزه – دزه- دزه- چه وی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در کشتزارها، تپه ماهورهای باز با بوته های متوسط واغلب در کنار جاده ها به سر برده و درکنار پرچین ها ، زیر بوته ها و در کنار گودال ها آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها فراوا است و اخباری از تولید مثل این پرنده در ایران گزارش شده است.

حفاظت: چنین به نظر می رسدکه این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ریزی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.