صدمات وارده به عضلات

ویژه گیهای این صدمات عبارتند از :
* درد و حساسیت در هنگام فشردگی قسمت آسیب دیده
* کبودی , تورم و سفتی عضله
* کرامپ و گرفتگی عضلانی ممکن است رخ دهد
* از بین رفتن توانایی عضله

نحوه برخورد با این گونه مصد ومین بشرح زیر است :
1- مصدوم را بنشانید با بخوابانید
2- قسمت آسیب دیده را در وضعیت راحت قرار دهید . اگر قسمت آسیب دیده , دست یا پا است آنرا بلند نمایید.
3- محل آسیب دیده را با استفاده از یک قطعه یخ , سرد نمایید و به مدت نیم ساعت آنرا در محل با باند نگهدارید . این کار موجب محدود شدن خونریزی داخلی و کبودی می شود .
4- قسمت آسیب دیده را با یک لایه پنبه و باند محکم ببندید . این کار موجب کاهش تورم می گردد .

کرامپ عضلانی ( گرفتگی عضله )

کرامپ یا گرفتگی عضله عبارتست از انقباض ناگهانی , بدون اختیار و پایدار یک عضله که معمولا بسیار دردناک است . شایعترین عضله ای که دچار گرفتگی می شود . عضلات ساق پا است . اکثر موارد علت کرامپ نامشخص است امام معمولا در شرایط هوای خیلی گرم و در حالیکه فرد دچار عرق ریزش فراوان است رخ می دهد . همچنین ممکن است در سرما نیز این مسئله رخ دهد همچون هنگامی که فرد در حال شنا کردن در دریاست . اکثر کرامپها ظرف چند دقیقه بهبود می یابند اما درد آن بسیار شدید است . ویژگیهای کرامپ عبارتست از :
* درد
* خم شدن بی اختیاری انگشتان

برای تسکین کرامپ موارد زیر را اجرا کنید :
1- به آرامی مفاصلی که خم شده اند را صاف نمایید
2- اندام مبتلا را به آرامی ماساژ دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.