غش

غش یک بیهوشی کوتاه مدت است که در نتیجه نرسیدن خون کافی , در یک لحظه به مراکز عصبی (مغز) بطور موقت بوجود می آید- علت آن ممکنست شوک هیجانی , خستگی فرط , ایستادن طولانی , گرما , سو تغذیه , کم خونی , فقدان هوای تازه و غیره باشد – علائم آن معمولا پریدگی رنگ , پوست سرد و عرق دار , نبض ضعیف , تنفس سطحی و مردمک های گشاد است –

کمک های اولیه
لباسهایی را که باعث کندی جریان خون مصدوم می شوند آزاد کرده و مصدوم را به پشت بخوابانید و پاهای او را بالا آورده و اینکار را تا بهبودی نسبی او ادامه دهید – در صورتیکه مصدوم دچار اختلالات تنفسی باشد از صندلی یا وسیله دیگری برای نگهداری پاهای بیمار در وضعیت بالا استفاده کرده و خود تنفس مصنوعی را شروع کنید – چنانچه جایی برای خوابانیدن بیمار ندارید او را روی صندلی نشانیده و سرش را بین زانوانش قرار دهید , سعی کنید هوای آزاد به بیمار برسد – اگر بیمار حین غش سقوط کرده است باید مطمئن شوید که جائی از بدن او صدمه ندیده است –
پس از بهبودی نسبی , مصدوم را به حالت بهبودی بخوابانید و در طول مداوای اولیه حرارت طبیعی بدن او را کنترل نمائید .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.