مرور رده

برج‌های تاریخی ایران

برج کبوتر تندران، تیران

برج کبوتر تندران مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، دهستان ورپشت، روستای تندران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۶۱۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوتر تندران، تیران

برج کبوتر تندران مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان تیران و کرون، بخش مرکزی، دهستان ورپشت، روستای تندران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ با شمارهٔ ثبت ۲۶۱۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج شرقی خرقان، بوئین زهرا

این اثر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۳۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. برج های آرامگاهی خرقان در یک کیلومتری حصار ارمنی - از توابع خرقان غربی و در 32 کیلومتری جاده قزوین - همدان قرار دارند. این برج ها در…

برج شرقی خرقان، بوئین زهرا

این اثر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۶ با شمارهٔ ثبت ۱۳۹۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. برج های آرامگاهی خرقان در یک کیلومتری حصار ارمنی - از توابع خرقان غربی و در 32 کیلومتری جاده قزوین - همدان قرار دارند. این برج ها در…

برج کبوتر پیمان، اصفهان

برج کبوتر پیمان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان برآن جنوبی، روستای رحیم آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوتر پیمان، اصفهان

برج کبوتر پیمان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان اصفهان، بخش مرکزی، دهستان برآن جنوبی، روستای رحیم آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۶۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج عبد الحسین، ندوشن

برج عبد الحسین مربوط به دوره صفوی است و در ندوشن، محله قلعه واقع شده و این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۱۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. نوع مصالح و خصوصیات معماری بنا خصوصاً در نحوه پوشش سقفها كه…

برج عبد الحسین، ندوشن

برج عبد الحسین مربوط به دوره صفوی است و در ندوشن، محله قلعه واقع شده و این اثر در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۲۱۲۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. نوع مصالح و خصوصیات معماری بنا خصوصاً در نحوه پوشش سقفها كه…

برج سی شاهاندشت، آمل

برج سی شاهاندشت مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان آمل، بخش لاریجان، روستای شاهاندشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۳۵۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج سی شاهاندشت، آمل

برج سی شاهاندشت مربوط به پیش از اسلام است و در شهرستان آمل، بخش لاریجان، روستای شاهاندشت واقع شده و این اثر در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۳۵۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.