مرور رده

برج‌های تاریخی ایران

برج راهداری مقابری، فسا

رج راهداری مقابری مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فسا، بخش مرکزی، دهستان جنگل، روستای مقابری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج راهداری مقابری، فسا

رج راهداری مقابری مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فسا، بخش مرکزی، دهستان جنگل، روستای مقابری واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۶ با شمارهٔ ثبت ۲۱۹۰۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوترهای کوچک، فلاورجان

برج کبوترهای کوچک مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهروفیروزان، روستای ونهر، صحرای ونهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوترهای کوچک، فلاورجان

برج کبوترهای کوچک مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهروفیروزان، روستای ونهر، صحرای ونهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۷۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوتر نصیرزاده، فلاورجان

برج کبوتر نصیرزاده مربوط به اواخر دوره صفوی است و در شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهرو فیروزان، روستای ونهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوتر نصیرزاده، فلاورجان

برج کبوتر نصیرزاده مربوط به اواخر دوره صفوی است و در شهرستان فلاورجان، بخش پیربکران، دهستان سهرو فیروزان، روستای ونهر واقع شده و این اثر در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۷۴۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

برج کبوتر اژیه

برج کبوتر اژیه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان اصفهان، بخش جلگه، شهر اژیه، جنب بلوار امامزاده واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اژیه یكی از شهرهای…

برج کبوتر اژیه

برج کبوتر اژیه مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان اصفهان، بخش جلگه، شهر اژیه، جنب بلوار امامزاده واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۰۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. اژیه یكی از شهرهای…

برج کبوتر سهرو فیروزان، فلاورجان

برج کبوتر سهروفیروزان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فلاورجان، بخش پیر بکران، دهستان سهروفیروزان، روستای سهروفیروزان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۰۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده…

برج کبوتر سهرو فیروزان، فلاورجان

برج کبوتر سهروفیروزان مربوط به دوره قاجار است و در شهرستان فلاورجان، بخش پیر بکران، دهستان سهروفیروزان، روستای سهروفیروزان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۸۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۱۰۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده…