مرور رده

مساجد استان اصفهان

مساجد دشتی آران و بیدگل

نیایش و نیاز زمان و مکان نمی شناسد و انسان در هر لحظه برای بریدن از دنیای خاکی و پرهیاهو در جستجوی آسمان و آرامش است . برای رسیدن به معنویت و بریدن از مادیت ، نشانه ها نقش مهمی دارند . نشانه ها دائم به انسان یادآوری می کنند تا به آسمان…

مساجد تاریخی آران و بیدگل

مسجد باباحاجی از شاخصه های مهم هر شهر و مكانی مسجد می باشد كه این مسئله در محله دربند نیز به خوبی نمایان است ، زیرا مهمترین بنای آن مسجد بابا حاجی می باشد . این مسجد در ضلع غربی میدان دربند و در مجاورت خانه نظام وفا قرار گرفته…

مسجد آقا بزرگ، کاشان

تاریخچه تاریخ آغاز ساخت این بنا به سال 1258 هـ.ق و پایان ساخت 1265 هـ.ق می باشد ( 8 سال ). این بنای باشکوه که آخرین بنای معظم ساخته شده در دوران انحطاط معماری و هنر ایران می باشد توسط معماری به نام استاد شعبانعلی پشت مشهدی ساخته می…