مرور رده

مساجد استان زنجان

مسجد جامع قلابر

این با در روستای قلابر در 52 کیلومتری سمت جنوبی زنجان واقع است . در این روستا، آثاری از قلعه زیبایی در بالای کوه مشرف بر روستا دیده می شود . در دامنه غربی این ارتفاعات، تل تاریخی مسجد جامع قلابر واقع گردیده که مورد حفاری قرار گرفته و…

مسجد جامع قروه

این بنا در روستای قروه در یک کیلومتری جنوب جاده زنجان- تهران و 18 کیلومتری ابهر واقع گردیده و از آثار ارزشمند معماری دوره سلجوقی است . بنای کنونی مسجد متشکل از یک بخش اصلی و قدیمی و یک بخش الحاقی و نسبتا جدید است . بخش اصلی مسجد،…

مسجد جامع زنجان

این بنا که به مسجد سید نیز معروف است، در کنار خیابان امام زنجان و در مرکز بافت تاریخی شهر واقع گردیده و از بناهای ارزشمند و تاریخی زنجان است که در فاصله سال های 1240 - 1242 ه-. ق توسط حاکم وقت زنجان، عبد الله میرزا دارا - نواده فتحعلی…

مسجد جامع سجاج

این بنا در روستای سجاس در حدود 35 کیلومتری جنوب غربی سلطانیه در استان زنجان واقع گردیده و از بناهای ارزشمند دوره سلجوقی است . بنای اصلی مسجد، گنبدخانه مربعی به ابعاد تقریبی 5/9×5/9 متر است که با گنبد بلندی پوشش یافته است . با توجه…

مسجد جامع خدابنده

مسجد جامع خدابنده این بنا در ضلع شرقی بقعه قیدار نبی (ع) در شهرستان خدابنده و 42 کیلومتری زنجان واقع گردیده و از آثار اواخر دوره قاجار است که در سال 1321 ه-. ق - سلطنت محمدعلی شاه قاجار- با نظارت جهان شاه خان افشار، از محل اعتبارات…