مرور رده

مساجد استان سمنان

مسجد جامع سرخه

این بنا در روستای سرخه - 15 کیلومتری جنوب غربی سمنان - واقع گردیده، بنای اولیه آن را به قرن اول هجری نسبت می دهند و در دوره های بعد چندین بار تجدید و تعمیر شده است . بنای فعلی دارای دو شبستان بزرگ است که نزدیک دو متر از سطح کوچه مجاور…

مسجد جامع زاوغان، سمنان

این بنا در شمال محله زا وغان در سمت غرب نهرمیان محله واقع گرد یده، قسمت اعظم آن ویران گشته و تنها ایوانی رو به شرق به ارتفاع 10 متر از آن برجای مانده است . قوس بلند ایوان دارای تزییناتی آجری به صورت مربع های کوچک و بزرگ تودرتو است . در…

مسجد جامع، دامغان

این بنا در شمال شرقی دامغان واقع گردیده و مشتمل بر صحن وسیع، شبستان و سه ایوان و یک مناره تاریخی است . بنای اولیه مسجد مربوط به دوره سلجوقی و قبل از آن است؛ اما بنای فعلی در دوره قاجار توسط میرزا محمدخان سپهسالار دامغانی بر شالوده بنای…

مسجد جامع، بسطام

این بنا در چند متری جنوب مجموعه تاریخی بایزید بسطامی واقع گردید و توسط غازان خان در بین سال های 700 تا 706 هجری ساخته شده است . مسجد مزبور دارای صحن مستطیل شکل روبازی به ابعاد 17×5/18 متر است که در سمت شرق و شمال آن ، دو شبستان و…

مسجد بایزید، بسطام

این بنا در کنار امامزاده محمد، در مجموعه تاریخی بایزد بسطامی واقع گردیده و از آثار جالب توجه قرن6 و 7 ه-. ق است؛ بدین معنا که در قرن 6 ساخته و در قرن 7 توسط غازان خان و الجایتو بازسازی شده است . این مسجد، از دو قسمت متمایز مردانه و زنانه…

مسجد امامزاده محمد، بسطام

مسجد امامزاده محمد (بسطام) این بنا بین امامزاده محمد و مسجد سلجوقی، در مجموعه تاریخی بایزید بسطامی واقع است . از ظواهر امر پیداست که ابتدا به صورت حیاط کوچکی بوده؛ ولی در زمان قاجاریه آن را پوشانده اند . طبق کتیبه موجود، این بنا در سال…

مسجد امام حسن، شاهرود

این بنا در بافت سنتی چهارسوق، جوار خیابان 15 خرداد شاهرود واقع گردیده و بنای اولیه آن بر اساس مدارک و شواهد موجود، حداقل از آن دوره صفوی است . این بنا در دوره های بعد به طور مرتب تعمیر و بازسازی شده و سرانجام در دوره پهلوی، به غیر از…

مسجد آقا، شاهرود

این بنا در کنار تکایای قدیمی شاهرود - بازار و شریعت - و چنارهای قدیمی معروف به درچنارو یا ده چناران واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که توسط حاج علی اصغربن حاج عبدالله - از مریدان آخوند ملاکاظم خراسانی شاهرودی (جد نگارنده) - در…

مسجد امام خمینى (ره)، سمنان

این مسجد داراى چهار در بزرگ ورودى از شمال، جنوب، شرق و شمال غربى است. درِ شمال غربى به دالان درازى باز مى‌شود که در انتهاى آن تکیهٔ پهنه است. درهاى شمال، جنوب و شرق داراى هشتى، دالان و دهلیز هستند. بالاى درهاى شمالى و شرقى، ‌…

مسجد جامع زاوغان، سمنان

مسجد زاوغان در شمال محله زاوغان سمنان و در میان باغ‌هاى سرسبز واقع شده است. این مسجد که از بناهاى قرن دوم هجرى و مربوط به دوره تسلط علویان در این سرزمین است، به همت سید ضیاءالدین محمد، فرزند و جانشین سید…